بر طبق قانون وزارت بهداشت و درمان، انجام کاشت مو فقط در بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی پوست و موی رسمی  مجوز دار مجاز می باشد، لذا کاشت مو در تبریز در مطب ها غیر مجاز است. با توجه به اینکه برخی از مراکز غیر رسمی  حتی پزشکان عمومی و برخی از تکنسین های کاشت مو اقدام به عمل کاشت مو به صورت غیر مجاز در مطب ها یا واحد های غیر پزشکی به صورت زیر زمینی و غیر قانونی می نمایند . روشهای زیر جهت تایید قانونی و رسمی بودن مراکز کاشت مو پیشنهاد می شوند:

 1. رویت پروانه بهره برداری درمانگاه تخصصی پوست و مو با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان در درمانگاه
 2. شماره پروانه بهره برداری مجوز رسمی  مرکزاز وزارت بهداشت و درمان در درمانگاه  ودر سایت وجود دارد.
 3. عنوان درمانگاه تخصصی پوست و مو در سر درب ورودی ساختمان و تابلوهای بیرون ذکر شده باشد.
 4. حضور مسئول فنی درمانگاه  که بر اساس پروانه مسئول فنی باید متخصص پوست و مو ساکن در آن شهر باشد.
 5. نصب عنوان متخصص پوست و مو در تابلوی سر درب ورودی  ساختمان
 6. نام متخصص مسئول فنی متخصص پوست در سایت انجمن متخصصین پوست ایران به آدرس :  www.irsod.netبخش پزشکان متخصص پوست ایران و نیز پزشکان فعال در کاشت مو و نیز در سایت سازمان نظام پزشکی به آدرس : www.tbzmc.com بخش جستجوی پزشک ( تحت عنوان متخصص پوست و مو) قابل جستجو است.
 7. نام کلینیک مجاز در سایت انجمن متخصصین پوست ایران به آدرس فوق در بخش کلینیکهای تخصصی پوست و مو مورد تایید وزارت بهداشت قابل جستجو است.
 8. در سایت رسمی کلینیک ، اسامی  پزشکان کلینیک ثبت شده باشد.
 9. تبلیغات کلینیکهای دارای مجوز رسمی در رسانه های رسمی نظیر صدا وسیما بوده و دارای مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی با قید شماره مجوز می باشد.
 10. ثبت شماره تلفن درمانگاه در بانک اطلاعات ۱۱۸( شرکت مخابرات در بانک اطلاعات ۱۱۸ فقط اسامی کلینیک های مجاز را ثبت می کند)

لیست تعدادی از درمانگاههای پوست وموی مجاز با مجوز از وزارت بهداشت و درمان در شهر تبریزتا این تاریخ  به شرح زیر می باشد”

 1. درمانگاه تخصصی پوست و موی حکیمان ( ولی عصر )
 2. درمانگاه تخصصی پوست وموی فایق ( رشدیه )
 3. درمانگاه تخصصی پوست و موی سهند ( مقصودیه )
 4. درمانگاه تخصصی پوست و موی ایران مهر ( ۱۷ شهریور )