با توجه به اساس ایجاد عمل کاشت مو, موهای برداشته شده از ناحیه بانک مو گیرنده ریزش مو نداشته بعد تغییر محل رشد خود دائمی بوده و هرگز ریزش نخواهند داشت.

بله تقریبا یک عمل با جواب دهی ۱۰۰ درصد می باشد البته عوامل میزان درصد گرفتن پیوند را تحت تاثیر قرار می دهد از قبیل:  معتبر بودن مرکز کاشت مو,  مدت زمان بیرون ماندن ریشه های مو , احتمال آسیب زدن به  ریشه ی موها هنگام برداشت

این امر ممکن نمی باشد و فقط کاشت مو برای هر فرد از موهای بدن همان فرد ممکن است .

بله امکان برداشت از موهای بدن در  موارد بانک موهای  ضعیف وجود دارد.

بله موهای کاشت شده مثل موهای خود فرد قابلیت کوتاه کردن , سشوار کشیدن  و رنگ کردن را دارند.

با توجه به اینکه کاشت مو یک عمل ۱۰۰ درصد می باشد و تجربه کاری و سابقه کاری مهم ترین ضمانت می باشد. هیچ مرکز مجازو مجوز دار نیاز به ارائه ضمانت کتبی در مقابل کاشت مو ندارد و فقط مطب ها و یا مراکز غیر مجاز اقدام به ارائه ضمانت کتبی می کنند تا به این طریق به غیر مجاز نبودن خود سرپوش بگذارند.

حدود ۳۰ یا ۴۵ روز بعد کاشت موهای کاشته شده وارد فاز ریزش می شوند. این مرحله بتدریج می باشد اغلب بیماران در مورد این ریزش ها  نگران می شوند ولی لازم به توضیح است این ریزش یک مرحله کاشت طبیعی بوده و شروع رویش بعد ۹۰ روز گذشت  از کاشت شروع و نتیجه نهایی بعد از ۶-۹ ماه  از کاشت شروع خواهد شد.

برای روش های جدید کاشت مو مثل micro FIT  کوتاه کردن موها الزامی می باشد. ولی در برخی موارد که کاشت ناحیه ای می باشد مثل جلو سر یا ته سر می توان به صورت انتخابی موها را کوتاه کرد.

در روش نوین کاشت مو micro FIT  هر واحدهای برداشتی یک گرافت نامیده می شود. و هر گرافت شامل ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ و در برخی موارد ۶-۵ تار مو می باشد. اغلب موارد قیمت کاشت مو بر اساس گرافت محاسبه می شود ولی متاسفانه برخی افراد سودجو از کم اطلاعات بودن افراد سوء استفاده کرده و قیمت گرافت از بیمار گرفته و تعداد تار مو برای ایشان کاشته شود . لازم به توضیح می باشد که تعداد تار مو یک عدد دقیقی نبوده و امکان شمارش ندارد ولی واحد های گرافتی قابل شمارش بوده و امکان تعیین  تعداد دقیق گرافت ها وجود دارد.

در کلینیک کاشت موی حکیمان جزء قانون های رسمی و اجباری برای بیماران و تکنسین های کاشت, شمارش گرافت ها می باشد به این صورت که مرحله شکاف زدن  که در تصویر زیر دیده می شود؛ حدود یک ساعت زمان می برد که هنگام زدن شکاف ها توسط تکنسین شمرده و تعداد توسط بیماران روی یک صفحه کاغذ علامت زده می شود این روند یک ساعت طول میکشد و در این مدت بیمار کاملا هوشیار و بیدار است.به این ترتیب اگر فرد یا کلینیکی بخواهد کاملا منصف باشد می تواند روند شمارش را انجام داده و فرد مراجعه کننده کاملا از تعداد موهای کاشته شده  خود مطلع و مطمئن گردد.

نه خیر . کاشت مو به  هیچ وقت باعث آسیب به موهای خود فرد نمی شود.

بله امکان کاشت ابرو روی ناحیه تاتو وجود دارد.

باتوجه به حجم بانک موی هر فرد امکان ۲-۳ بار کاشت مودر روش های نوین مثل میکرو اف ای تی وجود دارد.