آخرین و جدیدترین روش کاشت مو می باشد. در این روش دیگر نیازی به تیغ جراحی , بیهوشی و برش نبوده و هیچگونه اسکاری به جای نمی ماند. در این روش از دستگاههای تمام اتوماتیک و پیشرفته زیرنظر متخصص پوست مجرب سرکار خانم دکتر مهین اتابکی جهت برداشت واحد فولیکول های مو استفاده می شود. در این روش تا ۱۴۰۰۰ تار مو واقعی که ۳ برابر نسبت به روش های قدیمی می باشد می توان برداشت و یک خط رویش طبیعی با بالاترین تراکم می توان ایجاد کرد به طوری که هیچ کس قادر به تشخیص کاشت مو شما نمی باشد.

مراحل انجام کاشت مو به روش micro FIT یا SUT :

مرحله اول : در این مرحله شکاف های ریز توسط تیغ های بسیار ریز در ناحیه طاسی پس از ضدعفونی با بتادین و تزریق لیدوکایین جهت بی حسی ایجاد می شوند. اندازه این شکاف ها بسته به اندازه واحدهای فولیکولهای مو بین ۸/۰ تا ۵/۱ میلی متر متغیر می باشند. در این مرحله دقت در نحوه و زاویه فرو رفتن تیغ در پوست سر بسیار مهم است. زیرا فولیکول های مو زاویه شکاف ها را به خود می گیرند. عمق شکاف ها نیز حدود ۳- ۴ میلی متر است.

مرحله دوم : مرحله برداشت فولیکول های مو از ناحیه بانک موی فرد می باشد که توسط دستگاههای تمام اتوماتیک و با بکارگیری پانچ های بسیار ظریف که اندازه آنها بین ۸/۰ – ۵/۱ میلی متر متغییر می باشد. ظریف بودن اندازه پانچ ها هم باعث می شود در ناحیه برداشت اسکار باقی نماند و همچنین امکان برداشت با تعداد بالا را برای ما مقدور می سازد. فولیکولهای برداشته شده از پشت سر بلافاصله به داخل سرم نمکی استریل انتقال یافته و فریز می شوند. این علل باعث بالا رفتن طول عمر فولیکول های مودر محیط بیرون تا زمان کاشت خواهد شد. بسته به شرایط بیمار از قبیل سن و بانک مو امکان برداشت ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تار مو در این جلسه ۱۰ ساعته ممکن می باشد.

مرحله سوم : مرحله کاشت فولیکول های مو می باشد که حدود ۲-۴ ساعت بسته به تعداد برداشت شده طول می کشد.

تراکم کاشت مو به روش micro FIT  :

با توجه به استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک و پانچ های بسیار ریز در حد ۸/۰ میلی متر امکان برداشت از یک بانک موی خوب در هر روز کاری حداکثر تا ۹۰۰۰ تار مو می باشد. در صورت نیاز به برداشت بیشتر با توجه به عوارض بی حسی زیاد برای هر فرد در صورت نیاز به مقادیر بیشتر در روز دوم اقدام به برداشت مجدد می گردد.