اولین روش ابداع شده کاشت مو می باشد. در این روش محل برداشت مو به صورت نوار باریکی توسط تیغ جراحی برداشته شده و جای برداشت, بخیه زده می شود. اسکار ناحیه برداشت همیشه به صورت خطی در پشت سر باقی می ماند. بعد برداشت فولیکول های مو از نوار برداشته شده زیر میکروسکوپ توسط تیغ به واحدهای ریز تقسیم شده و سپس در ناحیه شکاف های ایجاد شده در قسمت طاسی فرد کاسته می شوند. این روش هم اکنون در اغلب مراکز منسوخ شده و به دلیل عوارض و احتمال خونریزی بالا و نیاز به بی هوشی و دوره نقاهت طولانی از طرف بیماران مورد استقبال قرار نگرفت. هر چند که هنوز تعداد اندکی از مراکز تهران نیز به این روش کاشت می کنند.