در این روش اول مانند روش FUT یک نواری از پشت سر با تیغ جراحی برداشته می شود و سپس بعد جداسازی فولیکول های مو کاشته می شوند و از روش FIT (برداشت دستی) در کنار روش FUT جهت بالا بردن تعداد برداشت نیز استفاده می شود که اغلب ۲ روز این پروسه طول می کشد.